rufusbanner
Gösta Ekmans väg 5, SE-129 35 STOCKHOLM e-mail


Ett ord på vägen: ”Det högsta i livet är att skapa för skapandets skull”   Slová na cestu: „Najvyššie poslanie v živote je tvoriť kvôli samotnému tvoreniu.”   Jan SeilitzMilan Rúfus
Anton Hykisch
Jozef Leikert
Tomas Tranströmer
Jurai Hatrík
Hans Wigren
Maria Hjalmarson
Milan Richter

linktill första sidan