Maria Hjalmarson

Maria
Maria Hjalmarson föddes i Borås 1955. Hon flyttade till Stockholm när hon var 19 år för att studera vid Danshögskolan. Arbetade som dansare och musikalartist tills hon fick barn. Därefter vidareutbildade hon sig till skådespelare vid Teaterhögskolan. Hon har arbetat vid många av landets teatrar både som skådespelare och koreograf. Hon är även utbildad pedagog och har undervisat i röst-rörelse, Qigong och Taichi.

Tillsammans med Hans Wigren har hon arbetat två perioder i Bangladesh i ett Sidaprojekt som handlade om barnens röst i Asien.
Vid sidan om den rena undervisningen av skådespelarna satte de upp en barnpjäs.

Tillhör Milan Rúfus sällskapet sedan många år och deltog bl.a. i en mycket uppskattad föreställning i Bratislava 2006, där också de stora poeterna Milan Rúfus från Slovakien och den svenske poeten Tomas Tranströmer medverkade.

På bilden ovan ses Maria tillsammans med Milan Rúfus.
stycke
Maria Hjalmarson sa narodila roku 1955 v Borås - v meste textilu na švédskom západnom pobreží. Ako 19 ročná sa presťahovala do Štokholmu kde začala študovať na vysokej škole baletu a tanca. Pracovala potom ako tanečnica a baletka v hudobných a muzikálových divadelných predstaveniach. Po narodeni dieťaťa znova študovala, na divadelnej vysokej škole (Teaterhögskolan) v Štokholme, herectvo. Do divadla sa teda znova vrátila ako herečka a choreografka. Pracovala v rôznych divadlách a popri tom mala zadania ako pedagogička divadelnej reci a vyučovala tiez Quigong a Taichi. V predmestskom divadle v Sätre, ktoré založila a viedla spolu s manželom, vyučovala divadelnému umeniu 150 ochotníkov/entusiastov...

Spolu s manželom Hansom Wigrenom pracovala dve sezóny v Bangladesh na divaelnom projekte "Detské hlasy z Azie" financovanom SIDOU (Švédskou medzinárodnou organizáciou na podporu rozvojových krajin).

Maria patri k zakladateľom kultúrnej Spoločnosti priateľov Milana Rúfusa a pracuje ako umelecká vedúca a podpredsedníčka spoločnosti. Zúčastnila sa tiež vystúpnia pod názvom "Basnické svety Tomasa Transtômera a Milana Rúfusa" v lete 2006v Bratislave. Predstavenie sa konalo za učasti oboch poetov a malo velký ohlas u milovníkov poezie. a kultury.

tillbaka