Kam nás pamäť dovedie?

Priatelia, my čo sme narodení v 40 a 50-tych rokoch minulého storočia, zrejeme do veku pamätníkov. Budeme prvou generáciou dôchodcov, ktorí (ako celok) dostali možnosť vzdelávať sa. Naučili sme sa kriticky, analyticky a kreatívne myslieť, taktiež ústne a písomne formulovať svoje myšlienky. Väčšina z nás bez toho, aby finančne zruinovala rodičov alebo sa zadĺžila na celý život. Chceme to Slovensku a budúcej generácii čiastočne splatiť?

Takzvaný tretí vek, do ktorého vstupujeme, prináša so sebou viac času na zamyslenie, bilancovanie, ponorenie sa do spomienok a rekapitulovanie prežitého. Začina sa nám žiť kľudnejšie, to znamená, že životné tempo dostáva nami určenú rýchlosť.

Prečo to nevyužiť, máme toho zmysluplného v sebe neúrekom. Začnime sa hrať s myšlienkami, nechajme sa uniesť do sveta slov. Skúsme vydolovať pomocou slov pravý zmysel toho, čo chceme vyjadriť. Opíšme čas našej generácie videný a odpozorovaný vlastnými očami. Tí, čo ho nemali možnosť prežiť, sa budú môcť chviľu pozrieť na svet našími očami. Umením je vložiť do textov samých seba, a nielen seba, celú dobu čo nás formovala. V každom memoári alebo autobiografickej črte to bude jedinečné a individuálne, zároveň však aj s mnohými spoločnými rysmi. Vyžaduje to kontaktovať hĺbku v nás samých, teda porozumieť si. Je všeobecne známe, že sa človek môže prepísať (písomne vyrozprávať) k zdraviu a dobrej pohode. Samozrejme aj akoukoľvek inou tvorivou činnosťou. Experimentujme teda s tým, čo pociťujeme ako relevantné a čo je nám osobne najbližšie. Dôležité je taktiež zhrommažďovanie faktografických údajov, analyza štatistík a rozhovory s vrstovnikmi a priateľmi.

Vytvorme teda generáciu rozprávačov a prizvime všetkých, mladších aj staršich Slovákov v zahraničí, ktorí majú chuť vypovedať o sebe a nastaviť dobe zrkadlo.

Výzva všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí.

Širokú paletu kvalít uložených v našich spomienkach môžeme, ba skôr musíme ponúknuť budúcej generácii. Nevynímajúc z toho historikov, literátov, archivárov, národopiscov a našich najbližších. Mladši súputnici čítajú knihy menej, ale zážitky blízkych a predkov ich určite budú zaujimať. Naše memoáre, alebo kratšie spomienkové literárne útvary, budú vzácnymi dokumentami doby, zdrojom informácii nielen pre spomenutých expertov, ale stanú sa kultúrnym dedičstvom celého národa.

Moja výzva súvisí taktiež s 8. bodom Záverečných odporúčaní Zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – ÚSŽZ, ktorú sme prijali na zakladajúcej schôdzi v júli tohto roku. Pojednáva o znovuiniciovaní opatrení na vybudovanie Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva.

Súčasne s touto výzvou prichádza v mnohých krajinách sveta akoby nový trend. Objavuje sa pod menom ľudovo – spisovateľské hnutie. Založme si teda aj my skupinu s pracovným názvom ”Memoáristi”, za účelom vzájomnej pomoci a podpory. Internet, Skype a počítače písanie uľahčia a nielen písanie, ale aj zbieranie informácií a archivovanie. Na začiatok, kým si nevytvoríme vlastnú stránku, alebo portál, budeme môcť pre vzájomnú komunikáciu a zoznámenie sa, použiť webbovú stránku s adresou www.milanrufus.se . Je na tento účel prechodne prispôsobená.

Pretože tento e-list je iba prvým krokom, sondujúcim vaše názory a záujem, pevná platforma nášho dejateľstva zatiaľ neexistuje. Budeme si ju vytvárať spoločne a demokraticky v priebehu roka. Každý jeden návrh od vás je vítaný. ÚSŽZ nás taktiež podporí.

S pozdravom
V znamení nášho času píšme!
Naďa Hammarberg,
poradkyňa predsedu ÚSŽZ pre kultúru - s dôrazom na literatúru.
E- adresa je: nadja.hammarberg@external.uszz.gov.sk


back