rufusbanner
Gösta Ekmans väg 5, SE-129 35 STOCKHOLM e-mail English page  In English

Presentation av oss

"Kultursällskapet Milan Rúfus vänner" är en ideell förening som bildades år 2003. Milan Rúfus var en av Slovakiens största poeter. Vi hade regelbunden kontakt med honom, då vår ordförande Nadja Gyllenhammar kommer från Slovakien. Milan Rúfus gav henne tillåtelse att översätta hans dikter till svenska.

Ett flertal av medlemmarna i sällskapet har arbetat tillsammans sedan 1996 med att framföra och översätta både poesi och prosa. Vi startade på "Sätra stads och parkteater" i Stockholm och de senare åren har vi koncentrerat oss enbart på det som är meningen med vår verksamhet. Sällskapets stadgar talar om vårt syfte - att främja och fördjupa kännedom om Slovakisk kultur i Sverige och Svensk kultur, litteratur och framför allt poesi i Slovakien. Det bör tilläggas att vår insats är unik, eftersom det hittills inte funnits någon poesibok översatt från slovakiska till svenska. Slovakisk kultur är i det närmaste okänd i Sverige. Vi arbetar på att förändra detta.

Naša prezentácia

Kultúrna spoločnosť priateľov Milana Rúfusa existuje v Štokholme od roku 2003, formálne ako občianske združenie. Pán Rúfus bol a stále je jedným z najväčších slovenských básnikov. Sme si toho hlboko vedomí. Mali sme s ním, a s jeho rodinou, pravidelný kontakt preto že predsedníčka spoločnosti je Slovenka. S jeho dovolením preložila niektoré básne z dvoch básnických zbierok do švédčiny.

My členovia spoločnosti pracujeme spolu už viac ako osem rokov. Najskôr sme ako amatéri, spolu s profesionalmi Štokholmskeho mestskeho divadla v Sätre, prekladali, písali poéziu a prózu. Prednášali sme teda naše pôvodne preklady básní ale samozrejme aj iné nami vybrané texty. Koncentrujeme sa najmä na to čo je cieľom našej činnosti. V stanovách je to zakotvené takto - chceme podporovať a prehlbovať znalosti o slovenskej kultúre vo Švédsku a opačne o švédskej kultúre, literatúre a predovšetkým poézii na Slovensku. Musíme sa pochváliť že je to tu zatiaľ unikátny prínos, pretože zo slovenčiny do švedčiny nebolo doteraz z poézie nič preložené. Slovenská kultúra je vo Švédsku stále veľkou neznámou. Dúfame že to zmeníme.
line

KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNERS STYRELSE

nadja Ordförande / Predsedníčka
Nadja Gyllenhammar
e-post
Mariann Kassör / Pokladnik
Mariann Gustafsson
Jan Webbansvarig / Webbredaktor
Jan Gyllenhammar
e-post
Hans Revisor / Auditor
Hans Wigren
Maria Suppleant / Náhradnik
Maria Hjalmarson
Malin Suppleant / Náhradnik
Malin French
Helena Valberedning / Volebná komisia
Helena Höög-Hallén
Lotta Valberedning / Volebná komisia
Lotta Sjödahl

linktill första sidan