rufusbanner
Gösta Ekmans väg 5, SE-129 35 STOCKHOLM e-mail

Presentation av oss

"Kultursällskapet Milan Rúfus vänner" är en ideell förening som bildades år 2003. Milan Rúfus var en av Slovakiens största poeter. Vi hade regelbunden kontakt med honom, då vår ordförande Nadja Gyllenhammar kommer från Slovakien. Milan Rúfus gav henne tillåtelse att översätta hans dikter till svenska.

Ett flertal av medlemmarna i sällskapet har arbetat tillsammans sedan 1996 med att framföra och översätta både poesi och prosa. Vi startade på "Sätra stads och parkteater" i Stockholm och de senare åren har vi koncentrerat oss enbart på det som är meningen med vår verksamhet. Sällskapets stadgar talar om vårt syfte - att främja och fördjupa kännedom om Slovakisk kultur i Sverige och Svensk kultur, litteratur och framför allt poesi i Slovakien. Det bör tilläggas att vår insats är unik, eftersom det hittills inte funnits någon poesibok översatt från slovakiska till svenska. Slovakisk kultur är i det närmaste okänd i Sverige. Vi arbetar på att förändra detta.

Naša prezentácia

O nás - Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa a Tomasa Transtrômera v Štokholme

Kultúrna spoločnosť existovala od roku 2003 pod menom Kultúrna spoločnosť priateľov Milana Rúfusa. Roku 2015, keď nás navždy opustil Tomas Transtrômer, člen našej spoločnosti, nositeľ nobelovej ceny za literatúru a dobrý priateľ pána Rúfusa, sme sa premenovali tak ako to uvádzame v nadpise. Chceli sme sa trocha popýšiť jmenom nášho člena, svetoznámeho poéta, ktorého básnickú tvorbu sme milovali tak ako aj jeho samotného.

V mnoho-jubilejnom 2018 roku plánujeme v decembri osláviť naše pätnáste polojubileum spolu s nedožitými 90-tinami Milana Rúfusa (narodil sa 10. decembra 1928).

Vo Švedsku je spoločnosť zaregistrovaná ako občianske združenie. Hlboko sme si vedomí toho že Milan Rúfus bol a zostáva jedným z najväčších slovenských básnikov. Mali sme s ním, a s manželkou Magdou a dcérou Zuzkou stále máme pravidelný kontakt, sú našími členkami. Predsedníčka spoločnosti je totiž Slovenka a snaží sa udržiavať kontakty s čestnými členmi zo Slovenska. S dovolením pána Rúfusa preložila niektoré básne z dvoch básnických zbierok do švédčiny. Pôvodne sme mali v úmysle pána Rúfusa vo Švédsku zviditeľnovať ako básnika a mnohoročného slovenského kandidáta navrhovaného na Nobelovú cenu.

Viacerí členovia spoločnosti pracujú spolu už skoro dvadsať rokov. Najskôr sme učinkovali ako amatéri a profesionali v Štokholmskom mestskom divadle v Sätre, Prekladali sme, písali poéziu a prózu, prednášali a hrali divadlo. Prednášali sme teda naše pôvodne preklady básní ale samozrejme aj iné, nami vybrané texty a divadelné hry. Po zaniknutí divadla zostala menšia skupina nadšencov, Švédov a Slovákov, ktorí sa rozhodli v prijemnej a priateľskej atmosfére pracovať ďalej.

Dnes stále prednášame a pokúšame sa publikovať básne. Koncentrujeme sa najmä na to čo je cieľom našej činnosti. V stanovách to máme zakotvené takto - "chceme podporovať a prehlbovať znalosti o slovenskej kultúre vo Švédsku a opačne o švédskej kultúre, literatúre a predovšetkým poézii na Slovensku". Musíme sa pochváliť že je to unikátny prínos, pretože zo slovenčiny do švedčiny nebolo z poézie do roku 2012 nič preložené. Slovenská kultúra je vo Švédsku stále veľkou neznámou. Predsedníčka Naďa Gyllenhammar urobila v tomto smera prvý krok. Preložilia a v spolupráci s niektorými členmi spoločnosti sa podarilo aj vydať prvú dvojjazyčnú básnickú zbierku pána Jozefa Leikerta Dotyky duše.
line

Kultursällskapet Milan Rúfus och Tomas Tranströmers Vänners styrelse

Org.nr 802415-4448
Svenska Handelsbanken 6198-658 906 712
nadja Ordförande / Predsedníčka
Nadja Gyllenhammar
e-post
Yvetta Sekreterare / Tajomníčka
Yvetta Asp
Jan Webbansvarig / Webbredaktor
Kassör / Pokladnik
Jan Gyllenhammar
Hans Revisor / Auditor
Hans Wigren
Maria Suppleant / Náhradnik
Maria Hjalmarson
Malin Suppleant / Náhradnik
Malin French
Milan Valberedning / Volebná komisia
Milan Chromek
Lotta Valberedning / Volebná komisia
Lotta Sjödahl
Mariann Styrelseledamot / Člen predstavenstva
Mariann Gustafsson
Kerstin Revisorssuppleant / Nahradníčka auditora
Kerstin Sorsdotter


linktill första sidan